Анализ на Силни и Слаби страни на сайт

Чрез Анализ на Силни и Слаби страни на сайт  – / SWOT анализ / се прави моментна снимка на сайта: къде се намира спрямо конкурентите ( Анализ на Конкуренция); колко