Чрез Анализ на Силни и Слаби страни на сайт  – / SWOT анализ / се прави моментна снимка на сайта:

SWOT анализ на сайт
SWOT анализ на сайт

Чрез SWOT анализ на сайт може да се набележат правилните посоки за развитието на сайта и съответно да се отстранят или избегнат неправилните елементи и използвани похвати.

Чрез Анализ на Силни и Слаби страни на сайт може да изпреварите конкурентите, да се изкачите на челни места в класирането на Google и да бъдете забелязани сред необятното море от информация!

И всичко това на разумни цени.