Анализирани Показатели по метода SWOT Анализ на сайт:

Анализ по Ключови думи:

 1. 20 – те най-търсени думи за съответния бранш;
 2. SWOT Анализ на ключови думи;
 3. S – Силни думи в нашият сайт;
 4. W – Слаби думи в нашият сайт;
 5. O – Възможности – думи, които могат да станат Силни;
 6. T – Опасности – думи, на които наблягаме, а те вече не са търсени;

Анализ на конкуренция

 1. Анализ по ключови думи;
 2. Анализ на кода на сайтовете – използвани системи, структура, текстове, снимки, линкове и т.н. ;
 3. Анализ по използвани инструменти на Гугъл / Google Tools /;
 4. Социален анализ – присъствие в социални мрежи, блогове и тяхната обвързаност със сайта;
 5. Анализ по посещаемост, Page Rank, Alexa, Google links…

Анализ на Код на сайт / Source code /:

 1. Използвани Мета тагове /Meta Tags/:
  • Заглавие / Title /;
  • Описание / Description /;
  • Ключови думи / Key Words /;
  • Други;
 2. Наличие на тагове H1, H2, H3…;
 3. Структура на сайта / достъпна ли е за индексиране /;
 4. Атрибути на снимките – Alt, title, описание;
 5. Текстове,  линкове и %-но насищане с ключови думи;
 6. Социални мрежи, Блогове и тяхната интеграция;
 7. Видео секция;
 8. Валидатор на грешки;
 9. Използвани Инструменти на Гугъл / Google Tools /;
 10. Карта на сайта.

Google критерии:

 1. Признати връзки към сайта;
 2. Общо индексирани страници от сайта;
 3. Рейтинг на сайта;
 4. Уникалност на съдържанието;
 5. Посещаемост и Функционалност;
 6. Използвани Инструменти /Google Tools /;
 7. SEO – средства за оптимизиране на сайта.

След задълбочен SWOT Анализ на получените резултати от приложения комплексен интернет маркетингов метод за анализ на Силните и Слаби страни на сайта, се правят основни изводи и достоверни заключения за моментното положение на сайта и се набелязват пътища и методи за отстраняване на допуснати слабости.