SWOT анализ – анализ на Силните и Слаби страни на сайт

Анализ на Силни и Слаби страни на сайт

Чрез Анализ на Силни и Слаби страни на сайт  – / SWOT анализ / се прави моментна снимка на сайта: къде се намира спрямо конкурентите ( Анализ на Конкуренция); колко

Read More

Анализирани Показатели по метода SWOT Анализ на сайт

Анализирани Показатели по метода SWOT Анализ на сайт: Анализ по Ключови думи: 20 – те най-търсени думи за съответния бранш; SWOT Анализ на ключови думи; S – Силни думи в нашият

Read More

Интернет Маркетинг

Днес ще Ви представя част от новата наука „Интернет Маркетинг“. Със сигурност знаете какво означават двете понятия поотделно – интернет и маркетинг, но какво ги обединява в едно цяло? Общото

Read More

SWOT анализ на сайт

SWOT анализ на сайт Този анализ (SWOT)  е много разпространен в икономиката. Самият аз съм икономист по образование и разработих лично за свои нужди т. нар. SWOT Анализ на сайт

Read More