Днес ще Ви представя част от новата наука „Интернет Маркетинг“.
Със сигурност знаете какво означават двете понятия поотделно – интернет и маркетинг, но какво ги обединява в едно цяло?
Общото е новият виртуален пазар и възможностите за възползване от него. А те са неограничени, както и възможностите за успех. Неслучайно сериозна част от последните милионери, са именно хора, направили пари от интернет. Но да не се отклоняваме…
Интернет Маркетингът е съвременна наука за приложението на елементите от Маркетинг-микса във виртуалното пространство, както и произтичащите от това особености в таргетирането, избора на целева група и съответното позициониране. Все пак говорим за един виртуален пазар, който е обвързан с реални разплащания и взаимоотношения.
Каква полза може да имаме от тази нова наука – отговорът е ясен!
След като законите на традиционния маркетинг не важат със същата сила в Интернет, трябва коренно да преосмислим подхода си към виртуалното пространство. Обърнете сериозно внимание на Интернет потребителите – те са хора като Вас, но начинът да достигнете до тях е различен.

Използвайки похватите на Интернет – Маркетинга, може да преобразите Вашия Бизнес!