Ремонт на покриви 3

За пресмятането на крайната цена за ремонт на покрив, трябва да включим труд, цени за материали, цени за транспорт и логистика, цени за демонтаж и монтаж.

Видове покриви

Ремонтните дейности свързани с покрива са много трудоемки, сложни и опасни, поради което е желателно използването на доказани фирми, майстори и бригади за ремонт на покриви.

Цена за видове покриви

Ключов момент при определяне на крайната цена за ремонт на покриви са изполваните материали за ремонт на покриви, като:

  • Положената хидроизолация на покрив;
  • Количеството дървен материал – челни дъски, греди и шипки;
  • Типа покритие – цигли, керемиди, ондулин или пчелна пита;
  • Общия метраж метални улуци, пвц, кафяви или поцинковани улуци;
  • Вид и размер на метални обшивки;
  • Архитектурната сложност – плосък, едноскатен, двускатен или многоскатен покрив.

Ремонт на Покриви

Разместени керемиди, паднала замазка, липсваща хидроизолация или неправилно подшити комини, са само някои от причините, които са предпоставка за течащ покрив.

Видове покриви в България

По-видните градове на България са едновременно и запомнящи се географски центрове, което предопределя и значимостта на дейностите свързани с Ремонт на покриви Бургас, Ремонт на покриви София, Ремонт на покриви Хасково и Ремонт на покриви Русе.

Удачно е да споменем и допълнителните услуги като: Полагане на Изолация за покрив, Монтаж или демонтаж на Прозорци, както и използваните Строителни материали.