SWOT анализ на сайт

Този анализ (SWOT)  е много разпространен в икономиката. Самият аз съм икономист по образование и разработих лично за свои нужди т. нар. SWOT Анализ на сайт /web SWOT Analytics /. Чрез  постоянното му прилагане открих определени закономерности и зависимости, спазването на които биха довели до покачване – както на откриваемостта на сайта Ви, така и на  неговия имидж!
Има опция да сравня например Вашите силни страни с тези на конкурент и оттам да видим кои са пропуските или обратното – да се възползваме от слабите страни на конкуренцията – и да ги направим силни наши…

 

SWOT анализ на сайт
SWOT анализ на сайт