Tag Archives: Swot Анализ

Анализ на Силни и Слаби страни на сайт

Чрез Анализ на Силни и Слаби страни на сайт  – / SWOT анализ / се прави моментна снимка на сайта:

SWOT анализ на сайт

SWOT анализ на сайт

Чрез SWOT анализ на сайт може да се набележат правилните посоки за развитието на сайта и съответно да се отстранят или избегнат неправилните елементи и използвани похвати.

Чрез Анализ на Силни и Слаби страни на сайт може да изпреварите конкурентите, да се изкачите на челни места в класирането на Google и да бъдете забелязани сред необятното море от информация!

И всичко това на разумни цени.

Анализирани Показатели по метода SWOT Анализ на сайт

Анализирани Показатели по метода SWOT Анализ на сайт:

Анализ по Ключови думи:

 1. 20 – те най-търсени думи за съответния бранш;
 2. SWOT Анализ на ключови думи;
 3. S – Силни думи в нашият сайт;
 4. W – Слаби думи в нашият сайт;
 5. O – Възможности – думи, които могат да станат Силни;
 6. T – Опасности – думи, на които наблягаме, а те вече не са търсени;

Анализ на конкуренция

 1. Анализ по ключови думи;
 2. Анализ на кода на сайтовете – използвани системи, структура, текстове, снимки, линкове и т.н. ;
 3. Анализ по използвани инструменти на Гугъл / Google Tools /;
 4. Социален анализ – присъствие в социални мрежи, блогове и тяхната обвързаност със сайта;
 5. Анализ по посещаемост, Page Rank, Alexa, Google links…

Анализ на Код на сайт / Source code /:

 1. Използвани Мета тагове /Meta Tags/:
  • Заглавие / Title /;
  • Описание / Description /;
  • Ключови думи / Key Words /;
  • Други;
 2. Наличие на тагове H1, H2, H3…;
 3. Структура на сайта / достъпна ли е за индексиране /;
 4. Атрибути на снимките – Alt, title, описание;
 5. Текстове,  линкове и %-но насищане с ключови думи;
 6. Социални мрежи, Блогове и тяхната интеграция;
 7. Видео секция;
 8. Валидатор на грешки;
 9. Използвани Инструменти на Гугъл / Google Tools /;
 10. Карта на сайта.

Google критерии:

 1. Признати връзки към сайта;
 2. Общо индексирани страници от сайта;
 3. Рейтинг на сайта;
 4. Уникалност на съдържанието;
 5. Посещаемост и Функционалност;
 6. Използвани Инструменти /Google Tools /;
 7. SEO – средства за оптимизиране на сайта.

След задълбочен SWOT Анализ на получените резултати от приложения комплексен интернет маркетингов метод за анализ на Силните и Слаби страни на сайта, се правят основни изводи и достоверни заключения за моментното положение на сайта и се набелязват пътища и методи за отстраняване на допуснати слабости.

Интернет Маркетинг

Днес ще Ви представя част от новата наука „Интернет Маркетинг“.
Със сигурност знаете какво означават двете понятия поотделно – интернет и маркетинг, но какво ги обединява в едно цяло?
Общото е новият виртуален пазар и възможностите за възползване от него. А те са неограничени, както и възможностите за успех. Неслучайно сериозна част от последните милионери, са именно хора, направили пари от интернет. Но да не се отклоняваме…
Интернет Маркетингът е съвременна наука за приложението на елементите от Маркетинг-микса във виртуалното пространство, както и произтичащите от това особености в таргетирането, избора на целева група и съответното позициониране. Все пак говорим за един виртуален пазар, който е обвързан с реални разплащания и взаимоотношения.
Каква полза може да имаме от тази нова наука – отговорът е ясен!
След като законите на традиционния маркетинг не важат със същата сила в Интернет, трябва коренно да преосмислим подхода си към виртуалното пространство. Обърнете сериозно внимание на Интернет потребителите – те са хора като Вас, но начинът да достигнете до тях е различен.

Използвайки похватите на Интернет – Маркетинга, може да преобразите Вашия Бизнес!

SWOT анализ на сайт

SWOT анализ на сайт

Този анализ (SWOT)  е много разпространен в икономиката. Самият аз съм икономист по образование и разработих лично за свои нужди т. нар. SWOT Анализ на сайт /web SWOT Analytics /. Чрез  постоянното му прилагане открих определени закономерности и зависимости, спазването на които биха довели до покачване – както на откриваемостта на сайта Ви, така и на  неговия имидж!
Има опция да сравня например Вашите силни страни с тези на конкурент и оттам да видим кои са пропуските или обратното – да се възползваме от слабите страни на конкуренцията – и да ги направим силни наши…