Анализ на конкуренция

Анализ на конкуренция.

Прави се детайлен Анализ на конкуренцията в бранша, като се акцентира на топ 10 от Конкурентите, посочени от клиента.

Анализът включва:

  1. Анализ по ключови думи;
  2. Анализ на кода на сайтовете – използвани системи, структура, текстове, снимки, линкове и т.н. ;
  3. Анализ по използвани инструменти на Гугъл / Google Tools /;
  4. Социален анализ – присъствие в социални мрежи, блогове и тяхната обвързаност със сайта;
  5. Анализ по посещаемост, Page Rank, Alexa, Google links…

Чрез комбинирането на гореспоменатите анализи се съставя цялостен SWOT анализ / анализ на Силни и Слаби страни / на сайта на съответния конкурент, както и се определя относителното му място спрямо нас.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.