Анализ по Ключови думи
Анализ по Ключови думи
Анализ по Ключови думи
Анализ по Ключови думи
Анализ по най-търсените ключови думи спрямо тяхната позиция в Гугъл и обема на месечните им търсения.
Според разположението на думата в таблицата определяме и нейната относителна тежест.
Колкото е по-висока стойността, толкова по-силна и важна за нас е съответната ключова дума.
Прави се Анализ по 20-те най-търсени и по 20 целеви думи и словосъчетания ( желани от нас). Възможно е както да съвпадат, така и да се разминават в определена част, в зависимост от конкретните ни цели и изисквания.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.