Окачени тавани е водещ бранш, принадлежащ към значимия Строителство сектор в настоящата икономика на България. С голяма точност можем да твърдим, че Окачени тавани е много сериозен отрасъл, който е в абсолютна зависимост от финансовото състояние на държавата. Същевременно чрез него се изграждат основополагащи връзки с останалите други сектори от икономиката, като Сухи смеси, Топлоизолации, Хидроизолация, Строителство.