Договор за аренда на земеделска земя и имущество

С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендодателят се задължава да предостави на

Read More

Договор за дистрибуция

С договор за дистрибуция дистрибуторът има изключителното право да реализира закупените от търговеца стоки на

Read More

Договор за строителство

С договора за строителство строителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи, предвидени в

Read More