Ние от Професионал вярваме във възобновяемите източници на енергия и силно насърчаваме нашите потребители да инвестират в такива устойчиви практики. Това е причината, поради която ще акцентираме и препоръчаме множество устойчиви съвремени инверторни системи, които са едновременно лесни за джоба в дългосрочен план и също така щадящи околната среда.

Соларните инверторни системи са едно уникално решение на вашите проблеми с прекъсване на захранването. По функция слънчевата инверторна система зависи от фотоволтаична (PV) клетка, интегрирана в соларен панел, за да събира енергия от слънчевите лъчи. Тази фотоволтаична клетка, присъстваща в слънчевия панел, преобразува енергията, идваща от слънчевите лъчи, в постоянен ток. Този постоянен ток се съхранява във вашата домашна система за съхранение на енергия, която вероятно е батерия (акумулатор). Съхранената енергия след това може да бъде използвана, когато възникне необходимост по време на прекъсване на електро захранването.

Професионал предлага на Вашето внимание соларни кабели за фотоволтаици – червен соларен кабел и черен кабел соларен