Предимствата от използването на минерална вата са много, но тук ще маркираме само най-важните:

• Отлични топлоизолационни характеристики;

• Много добра звукоизолация;

• Предотвратява риска от конденз в стената или тавана;

• Приложима за всички видове сгради (жилищни и нежилищни) при ново строителство или реконструкция;

• Отстранява топлинни мостове: използва се при строителство на нискоенергийни сгради;

• Пожарна безопасност;

• Лека конструкция;

• Удобство и бързина на изпълнение;

• Сравнително евтин вариант за изолация.

Като неделима част от изолационните строителни материали, важен момент е цената на Минерална вата.