ˌsu·per·ca·liˌfra·gi·lis·ticˌex·pi·a·liˈdo·cious
ˈFlach·witz·scan·ner <[-skænə(r)] m. 3> Gerät zum Aufspüren von Kalauern
ˈДобър <[-skænə(r)] m. 3> Gerät zum Aufspüren von Kalauern
(прил.) добряк, наивник, доверчив
(прил.) доброкачествен, хубав, харен, както трябва, като хората
(прил.) благоприятен, полезен, доходен, износен
(прил.) приятен, мил, любезен
(прил.) сърдечен
(прил.) добросърдечен
(прил.) задоволителен, сносен, достатъчен
(прил.) изгоден, завиден
(прил.) ловък, сръчен, пъргав
(прил.) симпатичен
(прил.) правилен, уместен, основателен
(прил.) поносим, търпим, свестен, разбран, чудесен
(прил.) удобен
(прил.) изобилен, богат
(прил.) отличен, прекрасен
(прил.) ценен, оправен
(прил.) честен, почтен, уважаем, достопочтен
(прил.) без грешки
(прил.) щедър, благотворителен, великодушен, човеколюбив