Пловдив

Град Пловдив е [gen]известен|прочут|свързван със|прословут със[/gen] своите архитектурни [gen]забележителности|паметници|ансамбли|монументи[/gen], които могат да се [gen]видят|разгледат|посетят|обходят[/gen] по време на [gen]задължителната|вашата|неизбежната|интригуващата[/gen] туристическа обиколка. [gen]Задължително|Препоръчително|Силно препоръчано|Желателно[/gen] е посещението на поне част от по-известните [gen]музейни експозиции,театрални постановки,кино прожекции и арт изложби| театрални постановки, музейни експозиции, арт изложби и кино прожекции[/gen].

[gen]Освен|Освен, че притежава|Освен, че разполага с|Освен, че е известен с[/gen] [gen]красиви|прекрасни|неповторими|значими[/gen] културни забележителности, градът има и много [gen]добри условия|подходящи условия|добри предпоставки| добре организирани условия[/gen] за [gen]спорт и отдих| отдих и спорт|спортуване и разпускане|Почивка и спортуване[/gen].

Градът е една от [gen]най-предпочитаните|най-желаните|най-атрактивните|най-посещаваните[/gen] туристически дестинации в страната и [gen]ценен|значим|основен|забележителен[/gen] културен и [gen]важен|силен|сериозен|водещ[/gen]  икономически център на страната. [gen]Съчетанието|Съчетаването|Комбинацията|Комбинирането[/gen] на 4-те [gen]основни|основополагащи|водещи|фундаментални[/gen] насоки – [gen]туризъм,култура,спорт и бизнес климат| култура,туризъм, спорт и добър бизнес климат|спорт, икономика, култура и туризъм|икономика, туризъм, спорт и културен живот[/gen] водят до [gen]повишаване|увеличаване|засилване|нарастване[/gen] на значението му в региона.

[gen]Добрите|Подходящите|Правилните|Перфектните[/gen] бизнес практики, [gen]хармоничните|благоприятните|благотворните|неповторимите[/gen] климатични условия и  [gen]невероятни|забележителни|неповторими|запомнящи се[/gen] природни дадености, [gen]определят|закономерно определят|безпристрастно определят|обективно определят[/gen] град Пловдив, като [gen]важен|значим|водещ|основен[/gen] промишлен и [gen]регионален|привлекателен|притегателен|атрактивен[/gen] търговски център.

Главната улица на град Пловдив [gen]предлага|дава|предоставя|със сигурност предлага[/gen] [gen]отлични|първокласни|впечатляващи|прекрасни[/gen] възможности за [gen]развлечения и пазаруване|пазаруване и развлечения|шопинг и забавления|забавления и шопинг[/gen], а [gen]вкусните|уютните|романтичните|апетитните[/gen]  ресторанти в града са [gen]много и|пръснати|разположени|разпръснати[/gen] навсякъде.

След [gen]активния|забързания|уморителния|динамичния[/gen] ден идва [gen]подходящото|задължителното|необходимото|значимото[/gen] време за настаняване в [gen]някои от многото|един от многото|избрания|предварително избрания [/gen] [gen]хотел, хостел или апартамент под наем|хостел, хотел или стаи под наем|луксозен хотел или апартамент под наем|привлекателен хотел или стаи под наем[/gen], както и приготовленията за [gen]интригуващия|вълнуващия|богатия|атрактивния[/gen] нощен живот.

[gen]Прохладните|Красивите|Дългите|Незабравимите[/gen] вечери носят [gen]духа|мириса|вкуса|аромата[/gen] на [gen]романтика и задушевност|пленителна романтика|романтичност|чиста романтика[/gen] и усещане за [gen]любов, нежност и безвремие| нежност, любов и безвремие|любов и душевен мир|спокойствие и нежност[/gen].

[gen]В исторически план|Погледнато от историческа гледна точка|Исторически погледнато|Погледнато през призмата на историята[/gen] град Пловдив е [gen]допринесъл|дал|съдействал|придал[/gen] много за [gen]развитието|укрепването|процъфтяването|растежа[/gen] на България, а редица [gen]известни|тачени|почитани|възхвалявани[/gen] [gen]герои, революционери и борци за свобода|революционери, борци за свобода и национални герои|борци за свобода, революционери и национални герои|национални герои, борци за свобода и революционери[/gen] родени тук, [gen]са участвали|активно са участвали|са вземали активно участие|са имали участие[/gen] в [gen]борбите за независимост и укрепване на държавността|борбата за независимост и национална независимост|значимата борба за независимост и силна държава|неравната борба за постигане на свобода и независимост[/gen]. [gen]Ето защо|Поради тази причина|Поради тези причини|Именно заради това[/gen] на редица [gen]възлови|значими|важни|централни[/gen] места има [gen]изградени|построени|разположени|обособени[/gen] [gen]паметници|архитектурни паметници|архитектурни ансамбли|архитектурни монументи[/gen] [gen]в тяхна памет|в тяхна чест|за вечен спомен|за спомен на героичната им саможертва[/gen].

Част от [gen]най-значимите|най-посещаваните|най-разглежданите|най-важните[/gen] [gen]атракции, паметници и места за посещения| паметници, места за посещения и атракции| места за посещения, атракции и паметници|исторически паметници и атрактивни места за посещения[/gen] са:

 

„Пеещите фонтани“ – Пловдив
Бунарджик – Пловдив
Античен театър – Пловдив
Архитектурно-исторически резерват Стария град – Пловдив
Епископска базилика на Филипопол
Квартал „Капана“ – Пловдив
Младежки хълм (Джендем тепе) – Пловдив
Римски акведукт – Пловдив
Лапидариум и крепостни стени – Пловдив
Сахат тепе – Пловдив
Гребна база – Пловдив

[gen]Множеството|Многото|Различните|Разнообразните[/gen] паркове разположени в [gen]сърцето и покрайнините|покрайнините и в центъра|централната част|покрайнините[/gen] на града [gen]създават атмосфера|създават чувство|са източник|са неизчерпаем източник[/gen]  на спокойствие и съдействат дори и [gen]за кратко|кратковременно|за малко|за частично[/gen] бягство от [gen]градската динамика|градския шум|градското напрежение|напрегнатото ежедневие[/gen].

[gen]Модерната|Иновативната|Съвременната|Добрата[/gen] инфраструктура [gen]помага|спомага|допринася|съдейства[/gen] за [gen]по-бързото|по-правилното|по-надежното|по-динамичното[/gen] движение на [gen]стоки, продукти и услуги|продукти, стоки и услуги|услуги, стоки и продукти|услуги, продукти и стоки[/gen] между различните [gen]фирми, компании и организации|организации, фирми и компании|компании, организации и фирми|фирми, организации и компании[/gen] до техните [gen]контрагенти, дистрибутори и крайни клиенти|крайни клиенти, дистрибутори и контрагенти|дистрибутори, контрагенти и крайни клиенти| контрагенти, крайни клиенти и дистрибутори[/gen].