Полагане на мазилка

Полагане на мазилка при Топло време

Атмосферните условия като топло и ветровито време, с много директни слънчеви лъчи и т.н. силно повлияват върху качеството на полагане на Външни мазилки. При такива условия е нужно предварително да се намокри основата и същевременно да се поддържа влажността на мазилката. Когато се работа на открито, покриването на скелето с мрежа намалява драстично прякото влияние на атмосферните условия и значително подобрява качеството на положената външна мазилка. При полагане на вътрешни мазилки е препоръчително мазаческите работи да стартират след монтажа на прозорците. По такъв начин се ограничава рискът от образуване на дефекти и пукнатини, вследствие на по-бързото изсъхване на мазилката.

Полагане на мазилка при Студено време

В момента на обработка, полученият пресен разтвор представлява особена водна система, която може да бъде компрометирана, дори разрушена от неблагоприятното влияние на студа. Поради увеличаването на обема при замръзване на водата, може да се получи люспеста структура, което автоматично води до недостатъчна здравина и якост на положените мазилки. Химическите реакции, които се случват в разтвора, силно се забавят или на практика могат съвсем да спрат при температура на въздуха под + 5оС. Това от своя страна може да доведе до намаляване на здравината и якостта на мазилката.

Декоративни мазилки

Основна цел при полагането на вътрешни мазилки (особено при Декоративни мазилки ) е да се осигури поне минимално увеличение на температурата над + 5оС. в самото помещение, чрез допълнително отопление или по-добро затваряне и уплътняване на врати и прозорци. При полагане на външна мазилка при температура под + 5оС. е необходимо към разтвора на мазилките да се добавят съответни добавки, които възпрепятстват замръзването на сместта.