Добър 2

ˈДобър 2 <[-skænə(r)] m. 3> добра̀, добро̀, мн. добрѝ, прил. благ, мек, хрисим, смирен, снизходителен,

Строителство

Строителство е , принадлежащ към индустриален сектор в икономика на България. Строителството има , реконструкцията