Анализ на Код на сайт / Source code / включва:

Анализирани показатели:

 1. Използвани Мета тагове /Meta Tags/:
  • Заглавие / Title /;
  • Описание / Description /;
  • Ключови думи / Key Words /;
  • Други;
 2. Наличие на тагове H1, H2, H3…;
 3. Структура на сайта / достъпна ли е за индексиране /;
 4. Атрибути на снимките – Alt, title, описание;
 5. Текстове,  линкове и %-но насищане с ключови думи;
 6. Социални мрежи, Блогове и тяхната интеграция;
 7. Видео секция;
 8. Валидатор на грешки;
 9. Използвани Инструменти на Гугъл /Google Tools /;
 10. Карта на сайта.

Вследствие на Анализа на гореспоменатите показатели и тяхното наличие или отсъствие в кода на сайта, се акцентира върху Правилните елементи и се определят пропуските, както и пътищата за тяхното отсраняване.

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.