Ремонт на покриви 2

Работите свързани с покрива са твърде сложни, опасни и трудоемки, поради което е желателно използването на качествени фирми, бригади и майстори за ремонт на покриви.

Видове покриви

За калкулирането на крайната цена за ремонт на покрив, трябва да включим демонтаж и монтаж, цена за труд, цени за материали, цени за логистика и транспорт.

Цена за видове покриви

Основополагащ фактор при определяне на крайната цена за ремонт на покриви са изполваните материали за ремонт на покриви, като:

  • Положената хидроизолация на покрив;
  • Количеството дървен материал – шипки, челни дъски и греди ;
  • Типа покритие – цигли, керемиди, ондулин или пчелна пита;
  • Общия метраж поцинковани улуци, пвц, кафяви или метални улуци;
  • Вид и размер на странична обшивка за покрив;
  • Архитектурната сложност – многоскатен, двускатен, едноскатен или пирамидален покрив.

Ремонт на Покриви

Повреденият покрив е един от най-основните врагове на всеки дом без значение от структурата й. Проблемите, които ще се появят са много: лоша миризма на мухъл, влага и плесен .

Видове покриви в България

Архитектурната карта по-посещаваните градове на България се допълва от прекрасните покриви на всяка сграда.

Тук трябва да споменем основните дейности свързани с Ремонт на покриви Бургас, Ремонт на покриви София, Ремонт на покриви Хасково и Ремонт на покриви Русе, както и спомагащите услуги като: Полагане на Шумоизолация за покрив, Монтаж или демонтаж на Улама, както и използваните Строителни материали.