Ремонт на покриви 2

Работите свързани с покрива са твърде сложни, опасни и трудоемки, поради което е желателно използването на качествени фирми, бригади и майстори за ремонт на покриви.

Видове покриви

За пресмятането на крайната цена за ремонт на покрив, трябва да включим материали, цени за логистика и транспорт, цени за демонтаж и монтаж, цена за труд.

Цена за видове покриви

Основополагащ фактор при определяне на крайната цена за ремонт на покриви са изполваните материали за ремонт на покриви, като:

  • Положената саморазливна хидроизолация на покрив;
  • Количеството дървен материал – челни дъски, греди и шипки;
  • Типа покритие – ондулин, пчелна пита, керемиди или цигли;
  • Общия метраж пвц улуци, поцинковани, метални или кафяви улуци;
  • Вид и размер на странична обшивка за покрив;
  • Архитектурната сложност – плосък, едноскатен, двускатен или многоскатен покрив.

Ремонт на Покриви

Покривът който тече е един от най-значимите врагове на всяка сграда без значение от архитектурата й. Проблемите, които могат да са появят са много: плесен, лоша миризма на мухъл и влага.

Видове покриви в България

Архитектурния  план по-големите градове на България се допълва от уникалните покриви на всяко жилище.

Тук трябва да споменем основните дейности свързани с Ремонт на покриви София, Ремонт на покриви Варна, Ремонт на покриви Стара Загора и Ремонт на покриви Велико Търново, както и спомагащите услуги като: Полагане на Топлоизолация за покрив, Монтаж или демонтаж на Улама, както и използваните Строителни материали.