Ремонт на покриви 3

За формирането на крайната цена за ремонт на покрив, трябва да включим материали, цени за логистика и транспорт, цени за демонтаж и монтаж, цена за труд.

Видове покриви

Работните процеси свързани с покрива са доста опасни,сложни и трудоемки, поради което е силно препоръчително използването на качествени майстори, бригади и фирми за ремонт на покриви.

Цена за видове покриви

Важен момент при определяне на крайната цена за ремонт на покриви са вложените материали за ремонт на покриви, като:

  • Положената течна хидроизолация на покрив;
  • Количеството дървен материал – челни дъски, греди и шипки;
  • Типа покритие – ондулин, пчелна пита, керемиди или цигли;
  • Общия метраж кафяви улуци, поцинковани, метални или пвц улуци;
  • Вид и размер на челна обшивка за покрив;
  • Архитектурната сложност – пирамидален, плосък, едноскатен или двускатен покрив.

Ремонт на Покриви

Разместени керемиди, паднала замазка, повредена хидроизолация или небрежно подшити комини, са само частица от причините, които са предпоставка за течащ покрив.

Видове покриви в България

По-известните градове на България са едновременно и водещи природолюбителски центрове, което предопределя и значимостта на дейностите свързани с Ремонт на покриви Пловдив, Ремонт на покриви София, Ремонт на покриви Благоевград  и Ремонт на покриви Сливен.

Удачно е да споменем и допълнителните услуги като: Полагане на Изолация за покрив, Монтаж или демонтаж на Улама, както и използваните Строителни материали.